Palvelut

Palvelujamme ovat esimerkiksi:

Viherrakennusala

 • viherrakentaminen pohjatöineen
 • viherurakointi tarjouskilpailuttamisen kautta: pihaurakat täysin valmiiksi tehtyinä työmaan aikataulujen mukaisesti
Piharakentaminen
 • omakotitalojen pihat pohjatöineen, kiveykset , nurmialueet ja istutukset jne.
 • pihasaneeraus
 • siirtonurmikon toimitus ja asennustyö
Maisemointityöt
 • maisemointi, esimerkiksi tienvarsiluiskien kylvöt ja istutukset
 • liikenteenjakajien kiveysten teko
 • kiertoliittymien ja tukimuurien teko
 • istutustyöt
 • nurmikoiden ja niittyjen perustaminen-metsäpohjan eli "kuntan" toimitus ja asennus
Huolto
 • kesämökkien pihojen kunnostus ja huolto
 • viherhuolto
 • nurmikon kunnostus ja huolto
 • talvikunnossapito eli auraus ja hiekoitustyöt sekä lumenajo